• Locatie
  • Kon. Wilhelminalaan 26 6071 EP Swalmen
  • Bereikbaarheid
  • ma t/m do
  • 08:30 - 12:00
  • 13:30 - 17:00
  • vr 08:30 - 12:00

Vanaf 01/03/2020 ben ik houder van de praktijk ‘Praktijk voor Mondhygiëne Midden-Limburg’.

Disclaimer

Disclaimer

DisclaimerDISCLAIMER Algemeen Mondhygiënist Limburg (Kamer van Koophandel 51915626), hierna te noemen Mondhygiënist Limburg, verleent u hierbij toegang tot mondhygienistlimburg.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Mondhygiënist Limburg of derden zijn aangeleverd. Mondhygiënist Limburg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid Mondhygiënist Limburg spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de mondhygienistlimburg.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mondhygiënist Limburg. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mondhygiënist Limburg. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mondhygiënist Limburg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.